5 דוגמניות אונליין

מידע מידע משפטי חשוב לעניין חוק ה- Digital Millenium Copyright

הצהרת DMCA: אנו דואגים לציית לחוק ה- Digital Millennium Copyright 1998 כפי שתוקן ( "DMCA"), בכל עת ולשמור על מדיניותו.

אם אתה מאמין עבודתך אשר-הועתקה, פורסמה או לרשות אחרת באמצעות השירותים באופן נובע הפרת זכויות היוצרים שלהם, בבקשה להודיע לנציג זכויות היוצרים שלנו של תלונת DMCA שלך, כמפורט ה- DMCA. יש להתייעץ עם DMCA כדי לוודא עמידה בדרישות התזה. עליך לספק לנציג זכויות היוצרים DMCA שלנו עם הפרטים הבאים בכתב, במידה הנדרשת על ידי ה- DMCA:
(א) חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה של מעשה על המתקן מטעם בעלי זכויות היוצרים אשר הופרה לכאורה;
ב) תיאור של היצירה המוגנת בזכות היוצרים אתם טוענים כי יש-הופרו (או, אם מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים היו באתר מכוסים על ידי תלונה אחת, רשימה מייצגת של עבודות המפר לכאורה באתר);
(ג) זיהוי של החומר, כי הוא טען שהוא מפר וכדי להסירו, ומידע מפורט מספיק כדי לאפשר לנו לאתר את החומר;
(ד) מידע במידה סבירה כדי לאפשר לנו ליצור איתך קשר, כגון כתובת, טלפון כתובת מספר ודואר אלקטרוני;
(ה) הצהרה בכתב על ידי לך שיש לך אמונה בתום לב שהשימוש בחומר באופן שעליו התלוננו אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, קצין ICT או החוק;
ו) הצהרה על ידך, עשה תחת עונש של שבועת שקר, וכל המידע הכלול בהודעה שלך מדויקים ושאתה הבעלים של זכות היוצרים או מורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכויות היוצרים.


בהתאם לסעיף 512 (f) של ה- DMCA, כל אדם ביודעין ומתוך כוונה מי זה חומר או פעילות כמפרי זכויות היוצרים עלולים לשאת באחריות.

אם אתה מאמין חומר שלך-הוסר בטעות או על פי נכים לסעיף זה 17, מי ייתן לך להגיש הודעה נגדית על ידי להודיע לנציג זכויות היוצרים DMCA שלך לכתובת המופיעה מעל.

בהתאם לסעיף 512 (f) של ה- DMCA, כל אדם ביודעין ומתוך כוונה מי שהחומר או הפעילות הוסרה או הושבת בטעות או עקב זיהוי שגוי עשוי להיות כפוף לאחריות.

DMCA.com Protection Status

בחורות נוספות שעשויות לעניין אותך

daniellasex

אונליין

shani_boobs

אונליין

noel

התקשר

nicole

התקשר