4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (26.02.2021)

00:00 - 02:00 alina
00:00 - 02:00 inbar
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 meshi
00:00 - 06:00 ana
00:05 - 02:00 limor
05:00 - 11:00 reut
05:00 - 11:00 shilat
05:00 - 11:00 bunnys
10:00 - 16:00 yarin
10:00 - 16:00 coral
10:00 - 16:00 neta
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב