4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (03.07.2020)

00:00 - 02:00 simone
00:00 - 02:00 limor
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 shilat
00:00 - 06:00 aline
00:05 - 02:00 inbar
05:00 - 11:00 yarin
05:00 - 11:00 meshi
05:00 - 11:00 nicolee
10:00 - 16:00 shoval
10:00 - 16:00 neta
10:00 - 16:00 emanuela
15:00 - 21:00 shani_boobs
15:00 - 21:00 noel
15:00 - 21:00 hagar
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב