10 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (19.12.2017)

00:00 - 06:00 emanuela
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 02:00 shir_n_erez
00:00 - 06:00 kety
00:00 - 02:00 shoval
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 tara
00:05 - 02:00 esticam
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל