4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (27.05.2022)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 lola
00:00 - 06:00 meshi
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 ana
00:05 - 02:00 shoval
05:00 - 11:00 emanuela
05:00 - 11:00 aline
05:00 - 11:00 simone
10:00 - 16:00 bianca
10:00 - 16:00 natashali
10:00 - 16:00 karma
15:00 - 21:00 alina
15:00 - 21:00 noel
15:00 - 21:00 daniellasex
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב