6 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (25.03.2017)

00:00 - 05:30 marianna
00:00 - 05:30 lola
00:00 - 06:00 lihi
00:00 - 07:28 yasmin
06:00 - 12:00 tzlil
06:00 - 12:00 tami
09:00 - 15:00 trinity
11:30 - 17:30 miley
11:45 - 17:45 ogen
12:00 - 19:00 loren
12:00 - 18:00 ilanit
12:00 - 18:00 lucy
13:30 - 21:00 lolita
17:30 - 23:30 ariel
17:45 - 23:45 tami
18:00 - 00:00 kim_n_yan
18:00 - 00:00 topaz
19:00 - 01:00 trinity
21:00 - 02:00 agam
22:00 - 03:30 lolita
22:00 - 04:00 loren

יום א' (26.03.2017)

09:00 - 15:00 trinity
11:00 - 18:00 Adi
20:00 - 01:00 trinity

יום ב' (27.03.2017)

09:00 - 15:30 Adi
12:00 - 16:00 trinity
17:30 - 23:00 Adi
20:00 - 01:00 trinity
22:00 - 03:00 tchelet

יום ג' (28.03.2017)

09:00 - 15:30 Adi
09:00 - 15:00 trinity
20:00 - 01:00 trinity
22:00 - 03:00 tchelet

יום ד' (29.03.2017)

09:00 - 15:30 Adi
09:00 - 15:00 trinity
17:30 - 22:00 Adi
20:00 - 01:00 trinity

יום ה' (30.03.2017)

09:00 - 17:00 Adi
17:15 - 22:00 Adi
22:00 - 03:00 tchelet
23:59 - 03:00 trinity

יום ו' (31.03.2017)

09:00 - 17:00 Adi
21:00 - 23:59 trinity
22:00 - 23:59 tchelet

שבת (01.04.2017)

00:00 - 05:00 tchelet
00:01 - 03:00 trinity
09:00 - 15:00 trinity
19:00 - 01:00 trinity
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל