4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (22.06.2018)

00:00 - 01:30 kuki
00:00 - 02:00 nirina
00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 06:00 bianca
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 06:00 hagar
00:05 - 02:00 natashali
05:00 - 11:00 shoval
05:00 - 11:00 shani_boobs
05:00 - 11:00 nicolee
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל