4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (27.10.2021)

00:00 - 02:00 einav
00:00 - 02:00 neta
00:00 - 06:00 stav
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 coral
00:05 - 02:00 shani_boobs
05:00 - 11:00 yasmin
05:00 - 11:00 emanuela
05:00 - 11:00 cleopatra
10:00 - 16:00 bianca
10:00 - 16:00 karma
10:00 - 16:00 esticam
15:00 - 21:00 alina
15:00 - 21:00 shoval
15:00 - 21:00 lucy
20:00 - 00:00 bunnys
20:00 - 00:05 noel
20:00 - 00:00 hagar

יום ה' (28.10.2021)

00:00 - 02:00 bunnys
00:00 - 02:00 hagar
00:05 - 02:00 noel
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב