8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (27.01.2020)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 shani_boobs
00:00 - 06:00 yarin
00:00 - 06:00 cleopatra
00:00 - 06:00 meshi
00:05 - 02:00 yasmin
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב