4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (17.10.2017)

00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 02:00 laura_n_vadim
00:00 - 02:00 melanie
00:00 - 06:00 nicole
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 liron
00:00 - 06:00 inbar
00:05 - 02:00 karma
05:00 - 11:00 einav
05:00 - 11:00 carolina
05:00 - 11:00 stav
05:00 - 11:00 hagar
10:00 - 16:00 shani_boobs
10:00 - 16:00 lihi
10:00 - 16:00 lola
10:00 - 16:00 coral
15:00 - 21:00 shoval
15:00 - 21:00 hadas
15:00 - 21:00 limor
15:00 - 21:00 reut
20:00 - 00:00 shilat
20:00 - 00:00 alina
20:00 - 00:05 Veronic
20:00 - 00:00 yarin

יום ד' (18.10.2017)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 alina
00:00 - 02:00 yarin
00:05 - 02:00 Veronic
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל