4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (17.02.2019)

00:00 - 02:00 shoval
00:00 - 02:00 simone
00:00 - 06:00 alina
00:00 - 06:00 bianca
00:00 - 06:00 lucy
00:05 - 02:00 natashali
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב