5 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (18.10.2018)

00:00 - 02:00 cleopatra
00:00 - 06:00 einav
00:00 - 02:00 kesem
00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 alina
00:05 - 02:00 aline
05:00 - 11:00 nadin
05:00 - 11:00 ana
05:00 - 11:00 bianca
10:00 - 16:00 shani_boobs
10:00 - 16:00 daniellasex
10:00 - 16:00 shilat
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב