8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (28.11.2020)

00:00 - 02:00 kesem
00:00 - 02:00 karma
00:00 - 06:00 limor
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 nirina
00:05 - 02:00 lucy
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב