5 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (12.05.2021)

00:00 - 02:00 nirina
00:00 - 02:00 karma
00:00 - 06:00 neta
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 06:00 karren
00:05 - 02:00 noel
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 natashali
05:00 - 11:00 meshi
10:00 - 16:00 daniellasex
10:00 - 16:00 emanuela
10:00 - 16:00 coral
15:00 - 21:00 alexia
15:00 - 21:00 limor
15:00 - 21:00 bianca
20:00 - 00:00 shilat
20:00 - 00:05 inbar
20:00 - 00:00 reut

יום ה' (13.05.2021)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 reut
00:05 - 02:00 inbar
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב