4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (31.07.2021)

00:00 - 01:00 noel
00:00 - 05:00 alexia
00:04 - 01:00 natashali
00:09 - 05:00 shani_boobs
01:09 - 05:00 neta
04:00 - 10:00 emanuela
04:00 - 10:00 yasmin
04:00 - 10:00 karma
09:00 - 15:00 lola
09:00 - 15:00 einav
09:00 - 15:00 coral
14:00 - 20:00 stav
14:00 - 20:00 daniellasex
14:00 - 20:00 esticam
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב