4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (21.10.2019)

00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 nirina
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 02:00 emanuela
00:05 - 02:00 einav
05:00 - 11:00 inbar
05:00 - 11:00 simone
05:00 - 11:00 daniellasex
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב