4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (19.06.2019)

00:00 - 06:00 noel
00:00 - 06:00 lola
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 02:00 cleopatra
00:05 - 02:00 neta
05:00 - 11:00 hagar
05:00 - 11:00 karma
05:00 - 11:00 simone
10:00 - 16:00 aline
10:00 - 16:00 bianca
10:00 - 16:00 yarin
15:00 - 21:00 shani_boobs
15:00 - 21:00 bunnys
15:00 - 21:00 yasmin
20:00 - 00:00 coral
20:00 - 00:05 limor
20:00 - 00:00 kesem

יום ה' (20.06.2019)

00:00 - 02:00 coral
00:00 - 02:00 kesem
00:05 - 02:00 limor
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב