8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (10.12.2018)

00:00 - 02:00 karren
00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 06:00 einav
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 stav
00:05 - 02:00 coral
05:00 - 11:00 hagar
05:00 - 11:00 ana
05:00 - 11:00 yarin
10:00 - 16:00 alexia
10:00 - 16:00 shoval
10:00 - 16:00 simone
15:00 - 21:00 alina
15:00 - 21:00 meshi
15:00 - 21:00 limor
20:00 - 00:00 emanuela
20:00 - 00:05 shilat
20:00 - 00:00 noel

יום ג' (11.12.2018)

00:00 - 02:00 emanuela
00:00 - 02:00 noel
00:05 - 02:00 shilat
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב