8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (06.12.2019)

00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 02:00 aline
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 06:00 emanuela
00:00 - 06:00 yasmin
00:05 - 02:00 hagar
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב