4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (08.04.2020)

00:00 - 02:00 nicolee
00:00 - 02:00 emanuela
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 lucy
00:00 - 06:00 hagar
00:05 - 02:00 esticam
05:00 - 11:00 coral
05:00 - 11:00 ana
05:00 - 11:00 alexia
10:00 - 16:00 lola
10:00 - 16:00 shoval
10:00 - 16:00 shani_boobs
15:00 - 21:00 alina
15:00 - 21:00 yasmin
15:00 - 21:00 karren
20:00 - 00:00 daniellasex
20:00 - 00:00 meshi
20:00 - 00:05 neta

יום ה' (09.04.2020)

00:00 - 02:00 daniellasex
00:00 - 02:00 meshi
00:05 - 02:00 neta
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב