7 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (23.06.2017)

00:00 - 08:30 natashali
00:00 - 06:00 hadas
00:00 - 06:00 nadin
00:00 - 06:00 yarden
00:00 - 06:00 yasmin
06:00 - 12:00 emily
06:00 - 12:00 alexia
06:00 - 12:00 tzlil
06:00 - 12:00 yarin
09:00 - 17:00 Adi
10:00 - 12:15 lolita
10:00 - 15:45 candy
12:00 - 18:00 sonya
12:00 - 18:00 shavit
12:00 - 18:00 topaz
12:00 - 18:00 lucy
12:00 - 18:00 marianna
16:00 - 22:00 candy
17:00 - 22:45 loren
17:30 - 02:30 lolita
21:00 - 03:00 trinity
21:00 - 03:00 sonya
23:00 - 04:00 loren

שבת (24.06.2017)

09:00 - 14:45 candy
10:00 - 19:00 sonya
12:30 - 20:30 lolita
15:00 - 21:00 candy
19:00 - 22:45 loren
21:00 - 01:00 trinity
22:00 - 02:00 sonya
23:00 - 03:00 lolita
23:00 - 04:00 loren

יום א' (25.06.2017)

11:00 - 14:30 trinity
21:00 - 00:00 trinity

יום ג' (27.06.2017)

21:00 - 01:00 trinity

יום ד' (28.06.2017)

12:00 - 16:00 trinity
21:00 - 01:00 trinity

יום ה' (29.06.2017)

12:00 - 15:00 trinity
21:00 - 03:00 trinity

יום ו' (30.06.2017)

21:00 - 23:59 trinity

שבת (01.07.2017)

00:00 - 03:00 trinity
21:00 - 01:00 trinity
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל