5 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (20.08.2017)

00:00 - 01:00 hadas
00:00 - 01:00 liel
00:00 - 05:00 stav
00:00 - 05:00 yarin
00:04 - 01:00 kety
00:09 - 05:00 bareket
01:09 - 05:00 ana
04:00 - 10:00 meshi
04:00 - 10:00 nirina
04:00 - 10:00 marianna
04:00 - 10:00 yasmin
08:30 - 18:00 candy
09:00 - 17:00 Adi
13:00 - 19:00 trinity
13:00 - 18:45 celine
19:00 - 01:00 celine
20:00 - 04:00 tchelet
23:00 - 02:00 trinity

יום ב' (21.08.2017)

08:30 - 18:00 candy
09:00 - 17:00 Adi
11:00 - 19:30 celine
12:45 - 17:45 lolita
13:00 - 19:00 trinity
17:15 - 22:00 Adi
20:30 - 00:00 celine
20:45 - 03:00 lolita
23:00 - 02:00 trinity

יום ג' (22.08.2017)

08:30 - 18:00 candy
10:30 - 14:30 lolita
11:00 - 18:00 celine
13:00 - 19:00 trinity
17:00 - 23:00 Adi
19:00 - 00:00 celine
20:00 - 04:00 lolita
23:00 - 02:00 trinity

יום ד' (23.08.2017)

08:30 - 18:00 candy
09:00 - 16:00 Adi
11:00 - 17:00 celine
13:00 - 19:00 trinity
16:00 - 21:45 lolita
18:00 - 00:00 celine
22:00 - 04:00 lolita
23:00 - 02:00 trinity

יום ה' (24.08.2017)

08:31 - 17:59 candy
09:00 - 18:00 Adi
12:00 - 17:30 lolita
13:00 - 19:00 trinity
17:00 - 22:45 celine
22:00 - 04:30 lolita
23:00 - 03:00 trinity
23:00 - 05:00 celine

יום ו' (25.08.2017)

08:30 - 18:00 candy
09:00 - 18:00 Adi
12:00 - 18:00 lolita
16:00 - 21:00 celine
18:45 - 00:45 lolita
20:00 - 04:00 tchelet
22:00 - 04:00 celine
23:00 - 03:00 trinity

שבת (26.08.2017)

08:30 - 18:00 candy
10:00 - 14:00 lolita
13:00 - 17:00 trinity
18:00 - 23:00 tchelet
20:00 - 04:00 lolita
22:30 - 04:00 celine
23:00 - 02:00 trinity
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל