9 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (25.02.2018)

00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 06:00 inbar
00:00 - 06:00 ogen
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 06:00 liel
00:05 - 02:00 lucy
05:00 - 11:00 lola
05:00 - 11:00 reut
05:00 - 11:00 nirina
10:00 - 16:00 bianca
10:00 - 16:00 natashali
10:00 - 16:00 shilat
15:00 - 21:00 einav
15:00 - 21:00 emanuela
15:00 - 21:00 karren
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל