4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (21.08.2018)

00:00 - 02:00 natashali
00:00 - 02:00 daniellasex
00:00 - 06:00 neta
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 06:00 simone
00:05 - 02:00 coral
05:00 - 11:00 nicolee
05:00 - 11:00 nirina
05:00 - 11:00 alina
10:00 - 16:00 lola
10:00 - 16:00 bianca
10:00 - 16:00 bunnys
15:00 - 21:00 aline
15:00 - 21:00 nadin
15:00 - 21:00 karren
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל