4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (18.08.2019)

00:00 - 06:00 natashali
00:00 - 06:00 reut
00:00 - 01:00 nicolee
00:00 - 05:00 neta
00:04 - 01:00 karma
04:00 - 10:00 shani_boobs
04:00 - 10:00 nirina
04:00 - 10:00 karren
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב