8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (11.08.2022)

00:00 - 02:00 einav
00:00 - 02:00 bianca
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 neta
00:00 - 06:00 karma
00:05 - 02:00 alexia
05:00 - 11:00 noel
05:00 - 11:00 nadin
05:00 - 11:00 aline
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב